AdBlue

Wat is AdBlue?

AdBlue ® is een heldere, niet giftige en veilige hoogzuivere ureumoplossing van 32.5% in gedemineraliseerd water. Het wordt direct ingespoten in het uitlaatgas waar het als reductiemiddel dient voor de schadelijke stoffen. Daarbij, wordt ammoniak vrijgegeven die vervolgens in de katalysator met de schadelijke stikstofoxiden reageert tot elementaire stikstof en water. Zowel de stikstof en het water zijn natuurlijke bestanddelen van de lucht die wij dagelijks inademen. Hierdoor, kan de hoeveelheid schadelijke oxiden in de emissie met 85% worden verminderd.

AdBlue is in het leven geroepen om de CO2 uitstoot van Euro 4 en Euro 5 voertuigen met SCR terug te dringen. De uitlaatgassen worden vermengd met de AdBlue voordat ze door de SCR-catalysator gaan, hierdoor breken de gassen af tot schadeloos natuurlijk water en stikstof.


Maak een keuze
Afleveradres & Factuuradres

Advies

Wilt u een uitgebreid advies of wilt u meer weten van ons assortiment? Maak dan een afspraak met één van onze vertegenwoordigers. Zij kunnen u alles vertellen over onze brandstoffen. 
mail@superoil.nl of 0321 – 387 654.